Bowie-kullens mentalbeskrivning, 2008-09-13
 

  Medelvärde för kullen                           Medelvärde för rasen (mars 2008)