Röd  = Bowie-kullens resultat.

Grön  =Rasmedel 2004.

Mer info om rasmedel och protokoll hittar du här.

                       

2f SÖK, Vägen in
3. VILTINTRESSE
4a:1 VATTENARBETE, Samarbete
4a:2 VATTENARBETE, Samarbete
4b:1 VATTENARBETE, Igång
4b:2 VATTENARBETE, Igång
4c:1 VATTENARBETE, Simteknik
4c:2 VATTENARBETE, Simteknik
5a:1 KONKURRENSSITUATION, uppträdande 
5a:2 KONKURRENSSITUATION, uppträdande 
5b:1 KONKURRENSSITUATION, Ljud
5b:2 KONKURRENSSITUATION, Ljud
 
1a:1 APPORTERING, Engagemang
1a:2 APPORTERING, Engagemang
1b:1 APPORTERING, Vägen ut
1b:2 APPORTERING, Vägen ut
1c:1 APPORTERING, Gripande 
1c:2 APPORTERING, Gripande 
1d:1 APPORTERING, Grepp 
1d:2 APPORTERING, Grepp 
1e:1 APPORTERING, Bärande 
1e:2 APPORTERING, Bärande 
1f:1 APPORTERING, Vägen in
1f:2 APPORTERING, Vägen in
2a SÖK, Engagemang
2b SÖK, Uppletande
2c SÖK, Gripande
2d SÖK, Grepp
2e SÖK, Bärande