ABBA-kullens mentalbeskrivning, 2005-10-29
 

 

          Medelvärde för kullen                            Medelvärde för rasen (mars 2005)