Målsättning

Min tanke om Golden Retriever är en sund, livsglad och tolerant hund  med en rejäl portion arbetsglädje. En fokuserad allroundhund som tycker om att arbeta oavsett aktivitet. Den får gärna vara snygg att se på men inte till priset av att den förlorar sina rastypiska egenskaper och sin arbetspotential. Fokus sätts i första hand på mentalitet och hälsa och av den anledningen har vi valt att både funktionsbeskriva och mentalbeskriva (alt BPH:a) våra valpkullar. Som det ser ut idag är dessa två beskrivningar tillsammans ett bra sätt att utvärdera avelsresultatet. Jaktmeriterade avelsdjur är ett plus, men inte det enda avgörande. Känner jag linjerna väl spelar det mindre roll, men jag ser gärna att det i så fall finns högre meriter i andra grenar då detta visar att hundarna är träningsbara samt att allt för självständiga eller veka individer där sållas bort.

En Golden Retriever är en apporterande fågelhund och även om de i dagens samhälle inte så ofta används till detta ändamål får man inte glömma rasens ursprung. Risken är då stor att vi tappar många av de egenskaper som  gör att våra Golden även är så trevliga och samarbetsvilliga hundar. Av den anledningen tränar jag för att starta mina hundar på jaktprov och vi apporterar på de jakter vi får möjlighet till trots att jag inte är någon jägare själv.

Vårt kennelnamn, Reducks, ansöktes hösten 2002 och vi planerar uppfödning i liten skala och enbart med kombinationer där jag själv mer än gärna skulle vilja behålla en valp. Genom att avla på hundar som tilltalar oss arbetsmässigt, mentalt och utseendemässigt gör vi vårt bästa för att nå upp till vårt avelsmål. Naturligtvis är avelsdjuren friska och sunda samt är ögonlysta utan anmärkning och vi följer självklart SKK och Golden Retrieverklubbens hälsokrav.

FörstaRullen 108