Agnes

LP Reducks Angel-Eyes ”Agnes” f. 2004- 2016
Silveric Dionne Warwick/ Joes Jeff

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Elitklass lydnad
Uppflyttad lägre klass spår
Godk ankl viltspår
Utställd med 1:a ukl
HD/ED Ua.
Mentalbeskriven och funktionsbeskriven.
Ögonlyst ua samt testad fri från prcd-PRA

Finaste bästa Ankan lämnade oss april 2016. Ett stort tomrum efter en stor personlighet.